IBS al amana Leidsche Rijn

De school waar jouw
droom en talent aandacht krijgt en waar jouw ontwikkeling aan ons is toevertrouwd.

Hoogwaardig onderwijs op islamitische grondslag

Welkom bij Al Amana Leidsche Rijn

Basisschool Al Amana Leidsche Rijn is een Nederlandse school op islamitische grondslag die openstaat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, culturele of religieuze achtergrond. Als u voor de Al Amana School kiest, dan kiest u voor een schoolklimaat waar respect en saamhorigheid centraal staat.

De ontwikkeling van de sociaal-emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij dan ook minstens zo belangrijk als de cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de Koran en het voorbeeld van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) vormen hierbij het uitgangspunt.

''Elke leerling telt''
Waarom IBS Al Amana?

Eigenaarschap

Gezonde school

Veiligheid

Autonomie

Schoolnieuws
website werken bij al amana

Kom werken bij Al Amana Leidsche-Rijn!

Droom jij al tijden van een carrière in het onderwijs? …

opening veenendaal

Al Amana nu ook in Veenendaal en Overvecht

Op maandag 21 augustus 2023 was een bijzonder moment, waarop …

We bouwen hier niet alleen aan de toekomst van onze kinderen, we creëren ook een omgeving waarin elk kind zich herkent en zich verder kan ontwikkelen in zijn identiteitsvorming. We hebben hoge verwachtingen en geloven in de kracht van een hechte gemeenschap met ouders, leerlingen en personeel. ''

Bent u geïnteresseerd in onze school? Klik op de aanmeldknop hieronder