Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een orgaan binnen de school die meedenkt en meebeslist met het bestuur.

Voordat het bestuur een beleid invoert, moet het eerst overleg plegen met de MR. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Dit wordt allemaal geregeld in het medezeggenschapsreglement van onze school.

In de MR zitten ouders en leerkrachten. De leerkrachten worden gekozen door het personeel en de ouders door de ouders. De ouders die belangstelling hebben kunnen zich kandidaat stellen. De verkiezing wordt één keer per twee jaar gehouden. Zittende kandidaten zijn herkiesbaar. Zijn er geen tegenkandidaten dan is er geen verkiezing. De M.R. vergadert minimaal drie keer per jaar.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit:

De personeelsgeleding wordt vertegenwoordigd door:

mevr. J. Warmenhoven

dhr. Y. Calisir

De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door:

dhr. R. Breed

Voorzitter

dhr. Y. Chahid

Contact

Heeft u vragen aan de medezeggensschapsraad mail naar mr.lr@alamana.nl