De Ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste, actieve ouders die zich betrokken voelen bij de school. Zij werken in een gezellige sfeer en met wederzijds respect. De ouderraad organiseert binnen- en buitenschoolse activiteiten die niet direct te maken hebben met het lesgeven maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen. Daarnaast is de ouderraad een aanspreekpunt voor ouders en behartigt zij de belangen van de ouders en leerlingen.

De ouderraad denkt met het schoolteam mee over activiteiten en is druk met het organiseren en uitvoeren hiervan. Hierbij doet de ouderraad een beroep op andere ouders die dan hun steentje kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door de school te versieren, iets te bakken, te knutselen en het organiseren van het Ramadanfeest en Offerfeest.

Ouderbijdrage

De Ouderraad vraagt namens de school om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt geïnd op een rekeningnummer van de Stichting Vrienden van SIOU (kvk 71291008). De Stichting Vrienden van SIOU heeft als bestuurders (Ali Moussa, voorzitter) en Jamal Dahri (penningmeester). Beide bestuurders zijn ouders op onze school.  

Contact

Neem gerust contact op met de Ouderraad via: ouderraad.lr@alamana.nl