Schoolgids

De schoolgids van Al Amana is vastgesteld voor het komende schooljaar (2024 – 2025). In deze schoolgids vertellen wij u hoe, en op welke manier we ons dagelijks onderwijs gestalte gaan geven, wat onze doelen zijn en hoe we die, in-sha‘Allah, de komende jaren gaan uitwerken. Wij vinden het belangrijk om u, als educatief partner, een goede indruk te geven van onze school met onze onderwijskundige en levensbeschouwelijke visie.

Onderwijs is altijd in beweging en Al Amana zoekt die bewegingen die aansturen, waardoor kinderen vragen gaan stellen vanuit de huidige tijdgeest.